Recipes in Dhivehi | Page 7 | Lonumedhu

Recipes in Dhivehi

  • ގެރިމަހު ރިހަ

    މިފަހަރު މިއޮތީ ގެރިމަހު ރިހައިގެ ރެސިޕީއެވެ. މިއީ ތަންކޮޅެއް މަޑު ގިނީގައި ގިނައިރު ކައްކާލަން ޖެހޭ ރިހައެކެވެ.

    އިތުރަށް ކިޔާލާ: ގެރިމަހު ރިހަ
  • އެގް ޕަފް

    އަހަރުމެން ދިވެހިން ސައިބޯ ގަޑީގައި ހެދިކާއާއި އެކު މި ކާތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ. އަދި ކެރަލާގެ އެގް ޕަފްއާއި މިއާ އެއްގޮތް ކަމެއް ވެސް ހުންނަ ކަމަށް އަހަރުމެންނަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

    އިތުރަށް ކިޔާލާ: އެގް ޕަފް

Pages

Advertisement

Interviews

https://lonumedhu.com/sites/default/files/Interviews%20section%20covershot.jpg

Restaurant Reviews

https://lonumedhu.com/sites/default/files/Restaurant%20Reviews%20covershot.jpg

Curry Recipes

https://lonumedhu.com/sites/default/files/Copy%20of%20Copy%20of%20Copy%20of%20Copy%20of%20Copy%20of%20Copy%20of%20Copy%20of%20Copy%20of%20Tuna%20Recipes%2821%29.jpg

Hedhikaa Recipes

https://lonumedhu.com/sites/default/files/HedhikaRecipes.jpg

Dessert Recipes

https://lonumedhu.com/sites/default/files/Dessert%20Recipes.jpg

Chicken Recipes

https://lonumedhu.com/sites/default/files/ChickenRecipesonLonumedhu.jpg

Rice Recipes

https://lonumedhu.com/sites/default/files/RiceRecipes.jpg

About Lonumedhu

Lonumedhu is about eating great food right here in the Maldives.

Our easy to follow recipes use locally available ingredients.

In our blog you will find food news, interviews with chefs and cooks, useful information about eating out and other foodie reads. 

Contacts

Advertisers

Lonumedhu.com has partnered with Qualia Pvt Ltd, a publishing & marketing agency, for its desktop and mobile advertising.

Advertising enquiries should be directed to (960) 987 4396 or marketing.sales@lonumedhu.com.

Keep in Touch